Αρχείο για 30.01.2009

Il Notario, δύστυχο διάστιχο

Posted in Εκ της Παραγωγής μας, Τα εις εαυτόν on 30.01.2009 by il Notaro
( ποεζία κονκρέτα )

δύστυχο διάστιχο
δίτυχο διάτοιχο
δίτειχο διάστοχο
δύστοκο διάστικτο
δύστηνο διάτονο
δίτοννο διάστενο
δίστεγο διάστομο
δύστροπο διάστροφο
δύσθυμο διάστηθο
δίσεκτο διάσειστο
δίστηλο διάσελο
δύσπεπτο διάστυγνο

δύστυχο διάστιχο